• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดป่าคอวัง (วังวิโมกข์) / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ ๙
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  ๘๒ หมู่ ๙ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน ๕๕๐๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 มกราคม 2561 20:53:31
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  34 ถ.สนามชัย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:15:27
 • วัดนาเจริญ
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  159 หมู่ 4 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กรกฎาคม 2560 10:19:20
 • วัดพระนอน
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  73 3 ถ.นายม นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2560 13:31:50
 • วัดหนองสร้อยติ่ง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  2 หมู่ที่12 - ถ.- หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 22:13:06
 • วัดหนองสร้อยติ่ง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  2 หมู่ที่12 - ถ.- หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 22:10:31
 • วัดหนองสร้อยติ่ง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  2 หมู่ที่12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 18:47:24
 • วัดทรงธรรมวรวิหาร
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  1200 ถ.ทรงธรรม ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มกราคม 2559 21:30:04
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  250 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤศจิกายน 2558 15:51:43
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤศจิกายน 2558 15:30:56
 • วัดสุวรรณาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถ.โซ่พิสัย-ปากคาด เหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 38170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:23:29
 • วัดภิบาลวังม่วง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  ต.คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:19:17
1/4