• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านพระเพลิง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  241 241 ม.12 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ ถ.12 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กุมภาพันธ์ 2561 13:11:53
 • โรงเรียนบ้านพระเพลิง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  241 12 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กุมภาพันธ์ 2561 13:09:13
 • โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  100/12 ุ6 ถ.- หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กุมภาพันธ์ 2561 23:03:02
 • โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  100/12 6 ถ.- หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กุมภาพันธ์ 2561 22:33:37
 • บ้านม่วง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 2 บ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กุมภาพันธ์ 2561 16:49:22
 • โรงเรียนบ้านอุดมชาติ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.๙ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี ๓๔๒๓๗๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กุมภาพันธ์ 2561 12:39:30
 • บ้านอุดมชาติ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.๙ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี ๓๔๒๓๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กุมภาพันธ์ 2561 12:36:59
 • บ้านโนนบก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 กุมภาพันธ์ 2561 14:02:19
 • บ้านโนนบก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 กุมภาพันธ์ 2561 13:46:42
 • พระซองสามัคคีวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  93 4 ถ.นาแก-เรณู พระซอง นาแก นครพนม 48130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กุมภาพันธ์ 2561 15:54:15
 • โรงเรียนบ้านนานกเขียน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บ้านหนองโน หมู่ 4 ถ.- หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กุมภาพันธ์ 2561 20:05:04
 • สามขาสว่างวิทย์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  268 ม.3 268 ม.3 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กุมภาพันธ์ 2561 17:44:27
1/134