รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

105 หมู่3 ถ.- บุฮม เชียงคาน เลย 42110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว ๓ (ไทยสมุทร)

๙๙๙ ๑๓ ถ.เทพรัตน บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
บ้านวังตะเคียน

600 หมู่ 4 ถ.- ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 63110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
บ้านอัยเยอร์เวง

5/4 หมู่ 1 5 ถ.สุขยางค์ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง

โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวยหลง

หมู่ 4 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
บ้านหนองตุ

85 6 ถ.- หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา

99/15 12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
บ้านหัวยาง

92 4 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 62150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

- 1 ถ.- ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

หมู่ 1 - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561