• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ไพบูลย์มอเตอร์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  112/46 ม.7 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:11:46
 • ชมรมทุนรัตนมงคล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  138/2 ม.หอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:07:59
 • เยาวชน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  218 13 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 12:56:05
 • บริษัท จตุรเจริญชัย จำกัด
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  149 5 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:38:33
 • การเลิกบุหรี่.com
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  199/24 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:34:56
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  186 อาคารจอมสุรินทร์ ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 เมษายน 2557 14:47:50
94/94