รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
ปทิดา หิรัญวงษ์

130 ม.2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรเทพ เทธาสถิตย์สุข

1791 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พัรินทร์ พูลสม

7/381 ม.6 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ภัทราพรรณ พุ่มมณี

8 ซ.เทพราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นพ.วัชรวุธ มะลิกุล

59/29 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
เกียรติ มีอิ่ม

212 ซ.อัญมณี 28 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
โครงการสานพลังต่อต้านบุหรี่

37 ม.1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ณัฏฐ์ชวัล อิสสรารักษ์

28/1 ม.6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรทิพย์ สิงหรัตน์

4/229 ม.7 ลวดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปิยวัฒน์ หมื่นเกี๋ยง

87 ม.3 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
คุณกมลชนก จงวิลัยเกษม

239 ถ.กาญจนนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรรณพิศ เลขะกุล

109/17 ม.5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558