• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สิตานันท์ เจริญศิริผลกิจ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  107(145/4) ถ.เทอดไท ปากรคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:06:42
 • ปิยะพงษ์ คำไทรแก้ว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  12 ถ.จ้ายเจริญ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:02:46
 • สิตานันท์ เจริญศิริผลกิจ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  145/4 ถ.เทอดไท ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:59:49
 • จรัล โพธิ์แก้ว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1166/19 ถ.ท่าแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:41:56
 • ยอดศักดิ์ หวังสมัด
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  10/1 ม.8 ถ.คู้คลองสิบ คู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:40:31
 • บุษกร กัณฑะสิทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  727/1-3 ถ.อุตรกิจ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:35:58
 • พัชรินทร์ อยู่ในธรรม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  68/78 ม.1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:27:47
 • จณิตตา ใหม่ชู
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  14,33/33 ม.9 ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:22:55
 • ฝนทิพย์ ทวีวัฒน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  19 ม.1 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:12:53
 • นาริสา ศรีพรหม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  255 ม.11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:03:55
 • นาริสา ศรีพรหม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  255 ม.11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:59:33
 • อาภานุช มณีอำพันธุ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม.5 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:45:11
9/94