รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ศิริสาธิต

144 โรงเรียนศิริสาธิต ถ.บ้านท่าเพชร มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2562

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

8 บ้านโอน ถ.- ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 90130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2562

โรงเรียน
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

1 ม.6 1 หมู่ 6 บ้านหนองตาอุด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 22 มีนาคม 2562

สถานที่ราชการ
หมวดทางหลวงช้างทูน

หมวดทางหลวงช้างทูน ม.4 ถ.- ต.ช้างทูน บ่อไร่ ตราด 23140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 21 มีนาคม 2562

ทั่วไป
ตึกพุทธชาด

186 8 ถ.สงขลา-นาทวี เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

112 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 มีนาคม 2562

โรงเรียน
บ้านเขว้าศึกษา

ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภ ถ.บูรพาชัย บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 มีนาคม 2562

เครือขายภาคี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

6/19 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 มีนาคม 2562

สสอ. / สสจ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยม

111 2 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 มีนาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านตาเปียง

- หมู่ 1 ถ.- สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2562

โรงพยาบาล
หนองบุญมาก

198 หมู่ 4 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ถ.โชคชัย เดชอุดม หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(บ้านลาดใหญ่)

135 7 ถ.- กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562