• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • คุณศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม. 7 ต.ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:53:01
 • ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม.7 ต.ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:48:53
 • ศิวาวุธ วันนา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:40:24
 • ประณีต แสงกร
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  77 ม.12 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:37:06
 • คมกริช ศรีชาดา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  261 ถ.จิระ - เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:13:22
 • สันนาเม็ง เพลส อพาร์ทเม้นท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  60 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:56:16
 • สามารถ นามใคร่นุ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  930/1 ซ.ประดู่1 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:51:27
 • เกศนี กาบคำ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  198 ม.7 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:43:53
 • ณัฐธิดา จันต๊ะมา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  64 ถ.รามวิถี บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:31:33
 • สุพจน์ กุหลาบกุลี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  55 ม.4 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:22:24
 • เชษฐกิตติ์ บุญสดวก
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  322/4 ซ.อุดมทรัพย์ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:19:47
 • คำปัน น้อยนารถ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  29/1 ม.11 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:12:36
8/94