รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย

- หมู่ 1 ถ.- โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2562

โรงเรียน
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร

- หมู่ 4 ถ.- หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

- หมู่ที่ 15 บ้านหนองชุมแสง ถ.- ต.หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2562

โรงเรียน
คำไฮวิทยา

- หมู่ที่ 1 ถ.- หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2562

โรงเรียน
บ้านเว่อวิทยานุกูล

15 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2562

อื่นๆ (โรงเรียนสรรพยาวิทยา)
นางสาวรัตนา ไพศาล

36 ม.4 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 17150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2562

โรงเรียน
ขมิ้นพัฒนวิทย์

หมู่ 5 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2562

สถานที่ราชการ
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง

18 ถ.เทศบาล 10 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

159 ม.6 - ถ.- โพนสูง ด่านซ้าย เลย 42120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2562

โรงเรียน
คลองพนส​ฤ​ษ​ดิ์​พิทยา​

392 ม.1 ถ.เพชรเกษม​ คลองพน​ คลองท่อม กระบี่ 81170​

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2562

ทั่วไป
ชุมชนบ้านเตล็ด

121/1 หมู่ที่ 6 ถ.- ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขาสมิง

75หมู่1 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2562