• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ชุมนุมพร พาพงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  64 ม.2 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:42:18
 • ชุลีพร ศรีไชยวาน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  290 ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:34:57
 • ชุลีพร ศรีไชยวาน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  290 ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:29:33
 • อ๊อด ศักดิ์ศิริ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  22 ม.12 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:25:59
 • วัฒนา คลี่บุญ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  79/3 ม.5 โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:09:55
 • ศุภกาญจน์ กาญจนพัชรกิจ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  59/50-51 ถ.ลุกเสือ สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:08:23
 • สุธิดา แสนวงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:04:10
 • ทัดทรวง เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  29 ม.6 สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:02:50
 • พรนภัส สมผ่อง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  113 ม.1 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:00:45
 • ธนูทอง เวฬุวนารักษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  99/1 ม.9 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:57:54
 • โรชีนา เจ๊ะแว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:56:19
 • ภาคิน ปราศภัย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1/11 พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:55:05
7/94