รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
อับดุลฆอฟุร์ สารี

46 ม. 2 ต.ประจัน ยะรัง ปัตตานี 94160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
จระพงศ์ เกิดขวัญ

26/1 ม. 4 ต.คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นา่งปณตพร วะระขะจี

178/9 ม. 2 ต.โพธิ์ทะเล โพทะเล พิจิตร 66130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นามสาวปุณยวีย์ ลิ้มสุวรรณ

35/389 มบ.อินนิซิโอ ต.คลอง 3 คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
เจนจิรา ร่ำไร

16 ถ.มอเตอร์เวย์ กม.12 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
สิบเอกนัธทวัฒน์ จันทร์สุหร่าย

14/250 ม.8 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม. 18 ต.บบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นายจีรวัฒน์ เพชรราช

366/1 ม. 6 ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 808350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นภาพร เกษมสรวล

425 ซ.พร้อมพรรณ ถ.ประชาสงค์เคราะห์ - เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ยุพเรศ พรประดิษฐ์

18/18 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต

955 ซ.อิสรภาพ13 แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
สุวิทย์ น้อยปวง

64 ซ.59 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
คุณกมลาภรณ์ เนื้อนุ่ม

110/3 ม. 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558