• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • นพ.วัชรวุธ มะลิกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  59/29 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:33:13
 • เกียรติ มีอิ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  212 ซ.อัญมณี 28 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:29:28
 • โครงการสานพลังต่อต้านบุหรี่
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  37 ม.1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:24:22
 • ณัฏฐ์ชวัล อิสสรารักษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  28/1 ม.6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:23:00
 • พรทิพย์ สิงหรัตน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4/229 ม.7 ลวดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:14:31
 • ปิยวัฒน์ หมื่นเกี๋ยง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87 ม.3 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:11:44
 • คุณกมลชนก จงวิลัยเกษม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  239 ถ.กาญจนนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:09:09
 • พรรณพิศ เลขะกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  109/17 ม.5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:58:25
 • กษิดิ์เดช นุวรรณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4 ม.3 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:55:34
 • สุระพันธ์ สุขสวัสดิ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  213 ถ.มิตรภาพ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 18260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:51:18
 • ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  45 ม.1 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:45:53
 • อุษา โสมจันทร์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  37/2 ม.2 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:44:37
6/94