รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
โรงกลึงกำพลการช่าง

51 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2559

ทั่วไป
โรงกลึงกำพลการชาง

51 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2559

ทั่วไป
นาย ฐานพัฒน์ แต้สวัสดิ์

85/1 หมู่6 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2559

ทั่วไป
มงคลเซอร์วิส

131 หมู่ 6 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2559

ทั่วไป
ฉัตรชัย แซ่เอี๊ยว

45/1 หมู่ 8 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 ธันวาคม 2558

ทั่วไป
เดชา จีวะสังข์

59/49 ม.9 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 18260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 ธันวาคม 2558

ทั่วไป
ร้านขายยารุ่งเรืองฟาร์มาซี

12,14 ถ.คุรุสามัคคี ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2558

ทั่วไป
วิมล พร้อมเพรียง

โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 7 ถ.เพชรเกษม ทุ่งมะพร้าววิทยา ท้ายเหมือง พังงา 82120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2558

ทั่วไป
ร้านอินเตอร์เน็ต

6/3 8 พบพระ พบพระ ตาก 63160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
บริษัทยอภา อินทรา แมนชั่น จำกัด

127/19 รามอินทรา 33 ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 21 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
กัญญ์ภัคสร ประยูรวงศ์

196/1 ซ.รุ่งเรือง 6 ถ.บางกรวยไทรย้อย ต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พิมพ์กมล ชมพู

66/3 ม. 11 ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558