รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านขวัญเมือง - ถ.- - ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

86/23 - ถ.สนามบิน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
หินโงมวิทยา

1 8 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2562

ทั่วไป
ร้านมิริน นวดเพื่อสุขภาพ

98/1 หมู่3 ถ.ควนขนุน โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

หมู่ 9 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

วัด
วัดห้วยไหล่

18 หมู่1 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนสิริรัตนาธร

47 ซอยอุดมสุข 30 ถ.อุดมสุข บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด

ม.2 บ้านท่าจีน ถ.ท่าจีน คลองขุด เมืองสตูล สตูล 910000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2562

โรงเรียน
บ้านวังตลับ

82 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2556

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2562

โรงเรียน
วัดบ้านพริก

หมู่ที่ 4 บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2562

โรงเรียน
บ้านเขวาหรดี

ม.4 ม.4 ถ.- ต.ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2562