รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ชุมชนจันทร์นิเวศน์3)
ชุมชนจันทร์นิเวศน์3

93 จันทร์นิเวศน์3ซอย1 ถ.จันทร์นิเวศน์3 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 10 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ราชการ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

97 หมู่ 11 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียน
บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

ม. 10 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 กุมภาพันธ์ 2562

ทั่วไป
บ้าน

134 3 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

1 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลปักธงชัย

327 14 ธงัชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี

หมู่ที่ 4 - ถ.- เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

103 6 ถ.คำโพนสูง-เสลภูมิ หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2562

โรงเรียน
หนองโนราษฎร์บำรุง

18 ถ.- รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 22 มกราคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดแห่

- - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 มกราคม 2562

โรงเรียน
บ้านยาง

- 12 ถ.- นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2562

โรงเรียน
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

- 1 ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2562