รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำข่า

หมู่ 1 บ้านคำข่า สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
บึงพะไล

64 หมู่ที่ 4 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก

90 - ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

292 หมู่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

48 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเสมียนนารี

32 ถ.กำแพงเพชร 6 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2562

สำนักงาน
สำนักงานเขตจอมทอง

38 3 ถ.พระรามที่ 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
บางบัวทอง

4 3 ถ.เทศบาล6 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

245 หมู่2 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลขุขันธ์

เลขที่ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
ชลบุรี "สุขบท"

ถ.245 ม.6 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
สูงเม่น

118​ ม.6 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2562