รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัด

1 หมู่ 7 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม

127 11 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดบึงหล่ม

70 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดบึงหล่ม

70 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดวังขยาย

116/2 ปรัวเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดสุนันทวนาราม

110 หมู่ 8 ถ.หมู่ 8 ต.ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดสิงห์

86 จรัญสนิทวงศ์64 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางยี่ขัน เขตบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

ทั่วไป
ยิ่งเฮงเส็ง

88/7 ม.7 ถ.วรนคร ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2554

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
วัดป่าบ้านโนนสว่าง

158 หมู่ 2 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2562

วัด
สำนักงานเจ้าคณตำบลนิคมคำสร้อย (ธรรมยุต)

139 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2562

วัด
วัดเทพรังษี

23 หมู่7 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2562