รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง

- - ถ.- นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

13 13 หมู่ 13 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ถ.- ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2562

อื่นๆ (กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

- อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ถ.- ตำบลตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชน ๓ บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

2 5 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านนาข่อย

145/1 ม.1 ยะรม เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
แปลงยาว

60ม.4ต.วังเย็นอ.แปลงยาวจ.ฉะเชิ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา

- หมู่ 1 ถ.- บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

99 ม.18 - ถ.- บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
โัพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

199 9 ถ.บึงกาฬ-พังโคน โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
อนุบาลเอื้ออังกูร

196/4 2 ถ.วุฒิศาสตร์2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงเรียน
บ้านกำแมด

หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลระโนด

5/1 5 ถ.- ระโนด ระโนด สงขลา 90140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2562