รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส ชัยภูมิ

234 8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(กม.2)

8 หมู่ 11 ถ.- โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(ชัยภูมิ-ตาดโตน)

127 4 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(กม.2)

8 - ถ.- โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง

- - ถ.- นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ

หมู่ 6 - ถ.- ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองแวง บ.หนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562

สถานีตำรวจ
ตชส.สน.สายไหม ( ครูแดร์ )

B9. ไอปาร์คสายไหม58. ถ.สายไหม สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2562

โรงพยาบาล
โซ่พิสัย

143 หมู่ 2 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ราชการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง

234 หมู่ที่ 11 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ราชการ
กศน.ตำบลบ้านไทร

- 2 ถ.- บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียน
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

1 ถ. หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2562