รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียน

149 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริก 149 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ถ.ราชปรารภ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
บ้านร่องสะอาด

64 7 พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาล
ห้วยทับทัน

66 หมู่ 6 ถ.เทศบาล 2 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
ชุมชนบ้านตาหลังใน

- 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาา

ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

133 - ถ.ลำพูน- ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2562

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง

401 หมู่ 2 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 63150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

219 นาทราย ลี้ ลำพูน 51110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โคกศรัเมือง

13 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

250 หมู่ 5 ถ.- สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2562

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรม แก้วคูณ รีสอร์ท

641/1 สุนทราวัลย์ ถ.ผังเมอง โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
วัดท้องคุ้ง

3 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2562