รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
ศุภรกาณจน์ ธนิกกุล

103/6 ม.2 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
บ้านเด็กพระมหาไถ่

12/5 ม.7 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ธีระพงษ์ ก่อแก้ว

602 2 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
รัชนู นันติแสง

173 ม.2 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปวีส์ธิดา วงษ์ภักดี

131/5 ถ.ขาว วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ชาญสิทธิ์ ฤทธิกะลัส

261 ถ.โชตนา ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ธนัชชัย สารพัดโชค

120/790 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ใหม่ บุตรโครต

138 5 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
สุวณี สมาธิ

128/3 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรรัตน์ พอใจ

22/92 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ธนพล บุญเรือง

111/1230 1 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ประยุทธ์ ชูประดิษฐ์

25 ถ.สุขยางค์ สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558