รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
รัชนู นันติแสง

173 ม.2 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปวีส์ธิดา วงษ์ภักดี

131/5 ถ.ขาว วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ชาญสิทธิ์ ฤทธิกะลัส

261 ถ.โชตนา ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ธนัชชัย สารพัดโชค

120/790 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ใหม่ บุตรโครต

138 5 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
สุวณี สมาธิ

128/3 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรรัตน์ พอใจ

22/92 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ธนพล บุญเรือง

111/1230 1 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ประยุทธ์ ชูประดิษฐ์

25 ถ.สุขยางค์ สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปราโมทย์ สายสวาท

319 1 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พัชราพรณ์ สีดวงแก้ว

20/20 8 คลอง4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
วรพงศ์ คำล้าน

นิชระวั รัสอร์ท 115 ม.4 ซ.วัดด้ามพร้า ถ.ชยางรกูร ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558