รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัดคาทอลิกมาระโก

16 8 ถ.บ้านก้าวเจริญพร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 18 กันยายน 2561

อื่นๆ (แอนเภสัช)
แอนเภสัช

5/1 10 ถ.พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านใหญ่

รพ.สต.บ้านใหญ่ ตำบลครบุรี อำเภ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

๑๙๔ ๑๑ ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร

139/1 6 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี

หมู่ที่ 3 - ถ.- ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 12 กันยายน 2561

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

250 6 ถ.เขียงราย-เชียงใหม่ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 11 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง

- ถ.- สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2561

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา

สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านยาทูยู

26/7 ซ.สุรนารายณ์ 3 ถ.สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลภูผาม่าน

39 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ภูผาม่าน ชุมแพ ขอนแก่น 40350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2561

อื่นๆ (บริษัท พนาพัฒน์เฮลท์แคร์ จำกัด)
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

89/29 หมู่ 19 ถ.บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 28 สิงหาคม 2561