รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(เมืองชัยภูมิ) จำกัด

516 หมู่ 2 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
บริษัท ชัยภูมิศรีสมวงศ์ จำกัด

134/35 10 ถ.นิเวศรัตน์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(นิเวศรัตน์)

49/3 8 ถ.นิเวศรัตน์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส ชัยภูมิ

234 8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(กม.2)

8 หมู่ 11 ถ.- โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(ชัยภูมิ-ตาดโตน)

127 4 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

สำนักงาน
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส(กม.2)

8 - ถ.- โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง

- - ถ.- นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ

หมู่ 6 - ถ.- ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองแวง บ.หนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2562

สถานีตำรวจ
ตชส.สน.สายไหม ( ครูแดร์ )

B9. ไอปาร์คสายไหม58. ถ.สายไหม สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2562

โรงพยาบาล
โซ่พิสัย

143 หมู่ 2 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2562