• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  39/1 หมู่ 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤศจิกายน 2560 22:57:50
 • เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  259 ม.10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 ตุลาคม 2560 10:34:31
 • เทศบาลตำบลสันทราย
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  421 หมู่ที่ 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 สิงหาคม 2560 11:29:15
 • เทศบาลตำบลสันทราย
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  421 หมู่ที่ 7 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 สิงหาคม 2560 15:25:07
 • เทศบาลตำบลธงธานี
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  144 ม.10 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ - ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2560 21:35:49
 • เทศบาลตำบลศิลาดาน
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  89/1 หมู่ 2 ถ.- ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 17110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 10:47:21
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  545 10 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2560 10:54:45
 • เทศบาลตำบลวังหนือ
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  999 ม.4 - ถ.ขุนวัง วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 เมษายน 2560 11:05:33
 • เทศบาลตำบลวังหนือ
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  999 ม.4 - ถ.ขุนวัง วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 เมษายน 2560 11:01:09