• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือ - ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 มีนาคม 2560 13:10:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มีนาคม 2560 10:29:28
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  69 หมุ่ 8 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 มีนาคม 2560 16:35:53
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 4 ถ.- ตำบลผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มกราคม 2560 15:52:17
 • โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  135 หมู่ 1 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 ธันวาคม 2559 20:46:08
 • สถานีวิทยุ 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 นทพ.
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  61 ม.11 ถ. - แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 ตุลาคม 2559 08:57:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  216 ม.6 - ถ.- ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2559 15:20:49
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  216 หมู่ 6 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กรกฎาคม 2559 22:06:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  64หมู่ที่4 - ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มิถุนายน 2559 15:10:24
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  444/6 9 นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 54000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2559 15:28:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจั่น
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  97 7 ถ.8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 12:46:09
 • ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขา อินทามระ4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  15 อินทามระ 4 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2559 14:21:35
1/11