รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสระเกษ

76/6 1 ถ.- วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสระเกษ

76/6 1 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

330/12 หมู่ 4 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

106 2 ถ.สิงโตทอง 2 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24157

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านหนองตอ

หมู่ 5 - ถ.- โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ราชการ
กศน.อำเภอหนองหงส์

100 หมู่ที่ 6 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 30 มกราคม 2561

สถานที่ราชการ
กศน.อำเภอพนมดงรัก

ม.18 - ถ.- บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 30 มกราคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย

หมู่ที่ 1 - ถ.- เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 ธันวาคม 2560

สถานที่ราชการ
รพ.สต.นาหม่อม

127 5 ถ.- นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 ธันวาคม 2560

สถานที่ราชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง

185/8 ถ.พานิชสัมพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

222 หมู่9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย

หมู่ 1 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2560