• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2560 10:33:40
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  281 ม.3 ถ.- ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 เมษายน 2560 11:38:00
 • หมวดแพทย์ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิฌศษ ตำรวจตระเวยชายแดน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ๙๓ เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 90170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 เมษายน 2560 10:19:33
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือ - ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 มีนาคม 2560 13:10:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มีนาคม 2560 10:29:28
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  69 หมุ่ 8 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 มีนาคม 2560 16:35:53
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 4 ถ.- ตำบลผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มกราคม 2560 15:52:17
 • โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  135 หมู่ 1 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 ธันวาคม 2559 20:46:08
 • สถานีวิทยุ 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 นทพ.
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  61 ม.11 ถ. - แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 ตุลาคม 2559 08:57:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  216 ม.6 - ถ.- ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2559 15:20:49
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  216 หมู่ 6 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กรกฎาคม 2559 22:06:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  64หมู่ที่4 - ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มิถุนายน 2559 15:10:24
1/12