• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2545
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กุมภาพันธ์ 2561 20:34:51
 • โรงพยาบาล่งเริมุขภาพตำบลอุทัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม.๑๓ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 ธันวาคม 2560 04:23:34
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  261 ถ.จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:10:48
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 14:31:08
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  477 หมู่ที่ 1 ถ.ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 12:50:21
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  91 ถ.ข้าหลวง ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2560 10:24:53
 • รพ.สต.น้ำซับเจริญ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - หมู่21 ถ.- ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2560 10:25:38
 • รพ.สต.ดอนทราย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - 1 ถ.- ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 มีนาคม 2560 13:18:47
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2 ถ.อนุกูล กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 มีนาคม 2560 11:48:52
 • รพ.สต.เหมือดแอ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  38 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มีนาคม 2560 09:51:57
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ ๑ ถ.ฤทธิรณ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 10:22:15
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 16:29:05
1/10