รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์

362 5 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านกันทรารมย์

กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง

67 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

10 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สสอ.ป่าแดด

174 1 ถ.พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สสอ.ป่าแดด

174 1 ถ. พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง

สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง 6 ถ.เพชรเกษม-อ่างทอง อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านดอนแค

2 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยโคกเลาะ

8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านแม่พุหอรบ

9 เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล

10 ถ.นครศรีฯ-สุราษฎร์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 80340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้ว 14 ถ.พหลโยธิน นาทราย ลี้ ลำพูน 51110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557