• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีอนามัยบ้านกันทรารมย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 31160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:54:19
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  67 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:43:50
 • สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:38:28
 • สสอ.ป่าแดด
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  174 1 ถ.พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:35:44
 • สสอ.ป่าแดด
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  174 1 ถ. พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:29:56
 • สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง 6 ถ.เพชรเกษม-อ่างทอง อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 09:13:02
 • สถานีอนามัยบ้านดอนแค
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 08:43:55
 • สถานีอนามัยโคกเลาะ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 16:03:16
 • สถานีอนามัยบ้านแม่พุหอรบ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  9 เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:56:39
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10 ถ.นครศรีฯ-สุราษฎร์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 80340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:30:33
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้ม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้ว 14 ถ.พหลโยธิน นาทราย ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:08:58
 • สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ 3 ถ.ชุมแพ-สีชมพู หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:07:15
8/10