• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีอนามัยบ้านปูแล
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 บาโร๊ะ เมืองยะลา ยะลา 95120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 14:17:09
 • สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 14:16:04
 • สถานีอนามัยบ้านหนองฮาง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  3 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:32:34
 • สถานีอนามัยทรายขาว
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  11 11 ถ.วังสะพุง-ภูหลวง ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:31:35
 • สถานีอนามัยบ้านศรีภูมิ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 31160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:30:35
 • สถานีอนามัยบ้านบางจาก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  61/2 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:16:08
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  21 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:15:24
 • สถานีอนามัยโคกเลาะ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:05:47
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:01:07
 • สถานีอนามัยบ้านบางจาก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  61/2 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 12:52:29
 • สสอ.ป่าแดด
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  174 1 ถ.พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 11:40:33
 • สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  362 5 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 11:37:07
7/10