รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านมาบยางพร

170 6 ถ.มาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านเลื่อม

1 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านปูแล

1 บาโร๊ะ เมืองยะลา ยะลา 95120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ

1 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านหนองฮาง

3 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยทรายขาว

11 11 ถ.วังสะพุง-ภูหลวง ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านศรีภูมิ

ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านบางจาก

61/2 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย

21 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยโคกเลาะ

8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านบางจาก

61/2 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557