• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ๓๖ หมู่ที่ ๙ ถ.- โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส ๙๖๐๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 มีนาคม 2558 13:31:04
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  หมู่ 12 - ถ.- ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 กุมภาพันธ์ 2558 11:29:15
 • สถานีอนามัยบ้านดงก๋ำ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  บ้านดงก๋ำ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2557 10:19:28
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2000/30 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 16:32:49
 • สถานีอนามัยบ้านไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:54:51
 • สถานีอนามัยนิคมพัฒนา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สถานีอนามัยนิคมพัฒนา หมู่ 6 ถ.บ้านสร้าง-พนมสารคาม บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:28:04
 • สถานีอนามัยหาดส้มแป้น
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  59/4 3 หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 85000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 12:59:40
 • สถานีอนามัยโคกเลาะ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:47:06
 • สถานีอนามัยบ้านแข้
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สอ.แข้ หมู่ที่ 1 แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:38:27
 • สถานีอนามัยบ้านปง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  167 2 ถ.หางดง-สะเมิง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:22:49
 • สถานีอนามัยบ้านมาบยางพร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  170 6 ถ.มาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 15:25:26
 • สถานีอนามัยบ้านเลื่อม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 14:37:48
6/10