• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สสจ.ยะลา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.เทศบาล 1 - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:41:34
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  119/27 เทศบาล 6 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 มิถุนายน 2558 11:34:33
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 13:32:42
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  655 ม.6 ต.หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 13:32:56
 • สสจ.พัทลุง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:44:08
 • สสจ.ตรัง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  181 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน เมืองตรัง ตรัง 92000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:36:37
 • สสจ.ปัตตานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:32:08
 • สสจ.นราธิวาส
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  36 ม.9 ต.โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:29:45
 • สสจ.สตูล
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:26:39
 • สสจ.สงขลา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  161/1 ถ.รามวิถี ตำบลบ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:24:16
 • สสจ.ยะลา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.เทศบาล1 - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:19:20
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  19/15 ถ. วงเวียน 2 หลังศาสากลาง ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 10:50:30
5/10