รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.นครปฐม

170 ถ.เทศา - เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.ยะลา

ถ.เทศบาล 1 - เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

119/27 เทศบาล 6 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

655 ม.6 ต.หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.พัทลุง

ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.ตรัง

181 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.ปัตตานี

- เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.นราธิวาส

36 ม.9 ต.โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.สตูล

ต.พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.สงขลา

161/1 ถ.รามวิถี ตำบลบ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558