รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สสจ.สระบุรี

56 ถ.เทศบาล3 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.หนองไผ่

655 ม.6 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.นครปฐม

170 ถ.เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
ปัตตานี

2 ถ.สฤษดิ์ สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
พะเยา

ต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
นครปฐม

170 ถ.เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 7300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
แว้ง

2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
อุบลราชธานี

ถ.พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.มหาสารคาม

ต.แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.วังทอง

- วังทอง พิษณุโลก -

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.อุบลราชธานี

ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558