รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี

- หมู่ที่ ๑ ถ.ฤทธิรณ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560

สสอ. / สสจ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร

159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2560

สสอ. / สสจ.
สสอ.วังเจ้า

23 ม.2 ถ.ไทยชนะ เชียงเงิน วังเจ้า ตาก 63180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ถ.ควนขนมจีน - มะรุ่ย อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 81110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร

1 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธาณณสุขอำเภอโคกสำโรง

9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2560

สสอ. / สสจ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม

หมู่ที่ ๑ - ถ.- พนม พนม สุราษฎร์ธานี 84250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 27 ตุลาคม 2559

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อ - ถ.การุณราษฎร์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2559

สสอ. / สสจ.
สสอ.เขาชะเบา

105/11 ม. 1 ต.ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 21110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.พิจิตร

27/99 ถ.พิจิตรสามง่าม ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสอ.ดอนเจดีย์

ม.5 ต.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

สสอ. / สสจ.
สสจ.มุกดาหาร

ถ.วิวิธสุธรรม ต.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558