• ทั่วไป
  1,110
 • ร้านอาหาร
  27
 • โรงพยาบาล
  1,916
 • สำนักงาน
  1,300
 • โรงเรียน
  1,311
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  24
 • เครือขายภาคี
  51
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  97
 • สถานที่ราชการ
  128
 • อื่นๆ
  160
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 18:49:03
 • สำนักงานสาธาณณสุขอำเภอโคกสำโรง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 13:31:14
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ ๑ - ถ.- พนม พนม สุราษฎร์ธานี 84250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 ตุลาคม 2559 14:49:38
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  8 ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อ - ถ.การุณราษฎร์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2559 14:07:27
 • สสอ.เขาชะเบา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  105/11 ม. 1 ต.ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 21110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:10:04
 • สสจ.พิจิตร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  27/99 ถ.พิจิตรสามง่าม ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:45:53
 • สสอ.ดอนเจดีย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม.5 ต.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:24:41
 • สสจ.มุกดาหาร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.วิวิธสุธรรม ต.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:31:49
 • สสอ.กันทรชิต
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:34:55
 • สสอ.ภูสิงห์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  222 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:14:12
 • สสจ.สระบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18001
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:02:10
 • สสอ.แว้ง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม.2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:53:29
1/9