• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 ตำบลหัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 52150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 ตุลาคม 2560 11:01:24
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  1 5 ถ.- ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มิถุนายน 2560 15:34:18
 • คำโคกสูง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 ต.คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 41280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 15:45:49
 • บัวตูม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  33 ม.10 ถ.- บัว๖ุม โซ่พิสัย หนองคาย 38170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 14:58:57
 • อบต.น้ำรึม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 ถ.จรดวิถีท่อง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 63000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 10:33:48
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  10 หมู่ 2 - ถ.- วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 พฤษภาคม 2560 10:30:45
 • อบต.แม่ยางร้อง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  48 ม.5 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 54140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 12:17:08
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  88/1 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2559 09:04:17
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่2 ถ.เพชรเกษม ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 15:59:10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 15:56:54
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ม.2 ม.2 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 94220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2559 11:29:53
 • อบต เขวาไร่
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  15 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 สิงหาคม 2558 21:21:38
1/6