• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ร้านยาคุณภาพฟาร์ม่าฟาร์ซี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  91/3 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 กันยายน 2560 12:07:08
 • ร้านยาคุณภาพฟาร์ม่าฟาร์ซี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  91/3 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 566000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 กันยายน 2560 12:06:21
 • สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศูนย์จันทบุรี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  102/8 หมู่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 สิงหาคม 2560 15:47:03
 • รพสต.บ้านทุ่ง
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  198 - ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 16:59:46
 • เครือข่ายงดเหล้า-บุหรี่ มุกดาหาร
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  - เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:08:45
 • เครือข่ายครูจังหวัดเชียงใหม่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  312 ม. 5 ต.หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:04:00
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  133/3 อาคารออรั่มเพลส ห้อง 107 ซ.ลาดพร้าว81 ถ.ลาดพร้าว - เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:35:58
 • สากเหล็ก
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  สาม่าม สากเหล็ก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:42:09
 • เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  1055/79 ถ.สุขุมวิท 77 ต.คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 13:20:37
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  29/14 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:50:24
 • กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 10:15:29
 • งานสารบรรณ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ(สสส.)
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  อาคารรัฐสภา 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 10:41:05
1/5