รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
ร้านยาคุณภาพฟาร์ม่าฟาร์ซี

91/3 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2560

เครือขายภาคี
ร้านยาคุณภาพฟาร์ม่าฟาร์ซี

91/3 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 566000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2560

เครือขายภาคี
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศูนย์จันทบุรี

102/8 หมู่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 สิงหาคม 2560

เครือขายภาคี
รพสต.บ้านทุ่ง

198 - ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560

เครือขายภาคี
เครือข่ายงดเหล้า-บุหรี่ มุกดาหาร

- เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
เครือข่ายครูจังหวัดเชียงใหม่

312 ม. 5 ต.หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

133/3 อาคารออรั่มเพลส ห้อง 107 ซ.ลาดพร้าว81 ถ.ลาดพร้าว - เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
สากเหล็ก

สาม่าม สากเหล็ก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

1055/79 ถ.สุขุมวิท 77 ต.คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

29/14 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

เครือขายภาคี
งานสารบรรณ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ(สสส.)

อาคารรัฐสภา 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558