• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  160/2 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เช 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มีนาคม 2560 13:27:05
 • ประชาคมงดเหล้าจังหวัดน่าน
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  29 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2559 11:19:38
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  วัดมิ่งเมือง ถ.สุริยพงษ์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 เมษายน 2559 00:16:53
 • สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  ต.หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:57:23
 • สคล.ปราจีน
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  21/14 ม.12 ต.ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:40:15
 • ตราด
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  862 ม.12 วังกระแจ เมืองตราด ตราด 23000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:56:31
 • ระยอง
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  421/1 ม.5 ตาขัน บ้านฉาง ระยอง 21120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:55:12
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโรค
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:12:17
 • กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม (PHOS)
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  113/45 มูซอ1 ถ.สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 14:19:10
 • สคร.5 นครราชสีมา
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  กม.7-9 9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 10:11:10
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  58/14 หมู่ 5 ถ.ไร่หลวง กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 11:04:37
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายลด เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ภาคเหนือตอนบน
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  279/16 ม.7 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 10:25:05
1/3