• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ศาลากลาง 1 ตำบลในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 ตุลาคม 2560 15:04:05
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  101 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธาน 101 ถ.ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2560 09:36:37
 • ประธานโครงการแกนนำเยาวชนงดบุหรี่ในชุมชน
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  179/28 หมู่ 4 ซอย 38 ถ. ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:18:25
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  294 6 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:19:03
 • แกนนำเยาวชนงดบุหรี่ในชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  179/28 4 / ซอย 38 ถ.ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 10:43:58
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค ถ.อธิบดี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 11:06:59
 • หมู่บ้านชุมชนการเคหะแห่งชาติ
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  203/547 หมู่ 1 ซอย 24 ถ.บางนาตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 12:54:06
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  485 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มิถุนายน 2557 14:20:34
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
  ประเภท :
  จังหวัดปลอดบุหรี่
  ที่อยู่ :
  4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 มิถุนายน 2557 21:36:49