• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  39 / 1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มกราคม 2560 10:50:19
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 09:14:04
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 50 ถ. ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กันยายน 2559 13:34:29
 • สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  63 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กันยายน 2559 16:12:04
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  89 2 ควนธานี กันตัง ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 03:29:31
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  36 พมู่ที่ 9 ถ.- โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 พฤษภาคม 2559 10:32:06
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  63 ม.4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2558 10:11:08
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  695/11 ถ.สุรชัย ต.มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:17:11
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:42:07
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  439 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:32:08
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิตย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:21:00
 • มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  110/1-4 ถ.ประชาชื่น ตำบลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:08:29
1/46