• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:06:11
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  319 ถ.ไทยพันทา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:01:50
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  80 หมู่ 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 15:55:36
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  98 หมู่ 8 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กรกฎาคม 2560 14:59:58
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  84 4 ถ.มิตรภาพ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2560 16:23:09
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  39 / 1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มกราคม 2560 10:50:19
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 09:14:04
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 50 ถ. ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กันยายน 2559 13:34:29
 • สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  63 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กันยายน 2559 16:12:04
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  89 2 ควนธานี กันตัง ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2559 03:29:31
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  36 พมู่ที่ 9 ถ.- โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 พฤษภาคม 2559 10:32:06
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  63 ม.4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2558 10:11:08
1/46