• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ตลาดอุดมสุข กบินทร์บุรี
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  379 หมู่10 ถ.สืบสิริ หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 14:38:01
 • ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  24/7 ถ.เทศบาลบำรุง 1 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 15:26:14
 • ตลาดวัดต้นสน
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  77/6 ม.1 ถ.แม่แตงไทยอุทิศ บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 09:52:25
 • ตลาดการค้าชายแดนไทย กัมพูชา
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  173 ม.4 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 13:39:17
 • ตลาด
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  399 7 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:17:35