• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ตลาดกรีนเวย์ไนท์มาร์เก๊ต หาดใหญ่
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  1406/3 ถ.กาญจนวณิชย์ - ถ.กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 20:08:03
 • ตลาดอุดมสุข กบินทร์บุรี
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  379 หมู่10 ถ.สืบสิริ หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 14:38:01
 • ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  24/7 ถ.เทศบาลบำรุง 1 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 15:26:14
 • ตลาดวัดต้นสน
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  77/6 ม.1 ถ.แม่แตงไทยอุทิศ บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 09:52:25
 • ตลาดการค้าชายแดนไทย กัมพูชา
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  173 ม.4 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 13:39:17
 • ตลาด
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  399 7 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:17:35