• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บริษัทไทยฟูดส์อาหารสัตว์จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานประกอบการ)
  ที่อยู่ :
  259 7 ถ.- บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 เมษายน 2560 16:59:44
 • ลานดอกไม้
  ประเภท :
  อื่นๆ (รพ.สต.)
  ที่อยู่ :
  64 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มีนาคม 2560 09:59:56
 • ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต)
  ที่อยู่ :
  443 ม.6 ถ.- พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 12:38:27
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่2 ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 09:23:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  บ้านห้วยหิน หมู่ที่่ 1 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 47120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 13:54:20
 • เทศบาลตำบลครึ่ง
  ประเภท :
  อื่นๆ (เทศบาลตำบลครึ่ง)
  ที่อยู่ :
  99 2 ถ.เทิง-เชียงของ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 มกราคม 2560 13:27:40
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 ธันวาคม 2559 21:11:39
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 ธันวาคม 2559 19:40:38
 • กิตติการยาง
  ประเภท :
  อื่นๆ (กิตติการยาง)
  ที่อยู่ :
  155 หมู่ 9 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤศจิกายน 2559 11:52:34
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำธร ควนโดน ควนโดน สตูล 91160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤศจิกายน 2559 15:22:45
 • กฟผ.เขื่อนภูมิพล
  ประเภท :
  อื่นๆ (แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนภูมิพล)
  ที่อยู่ :
  180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 23:50:16
 • กฟผ.เขื่อนภูมิพล
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานพยาบาลเขื่อนภูมิพล)
  ที่อยู่ :
  180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 23:44:10
1/14