• ทั่วไป
  1,110
 • ร้านอาหาร
  27
 • โรงพยาบาล
  1,916
 • สำนักงาน
  1,300
 • โรงเรียน
  1,311
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  24
 • เครือขายภาคี
  51
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  97
 • สถานที่ราชการ
  128
 • อื่นๆ
  160
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 18:49:03
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 13:44:35
 • สำนักงานสาธาณณสุขอำเภอโคกสำโรง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  9/11 ม.4 ถ.พหลโยธิน โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 13:31:14
 • สำนักงานสาธาณณสุขอำเภอโคกสำโรง
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  9/11 ม.4 ลพบุรี ถ.พหลโยธิน โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 13:27:39
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  299ม.2 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ. - ถ.- โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 11:01:06
 • โรงพยาบาลบ้านค่าย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  144 ม.4 ถ.ระยอง - บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 10:13:32
 • จิตเวชเลยราชนครินทร์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  440 ม4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 09:14:26
 • บ้านหนองหัวช้าง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  138 หมู่ 3 ถ.- หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี 15230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 14:34:19
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่2 ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 09:23:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 96190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 กุมภาพันธ์ 2560 14:09:38
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  67 1 ถ.- ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 16:00:14
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 - ถ.- ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:36:35
1/612