โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

ข่าว/กิจกรรม 24 มิ.ย. 65 | เข้าชม: 269

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
ถ้ายังทำงานน้อยกว่าคนอื่น แล้วจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นได้อย่างไร

31 พ.ค. 2565 กับภารกิจที่แน่นเอียด

เช้า ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลกกับคณะครูและนักเรียนในหมู่บ้านโป่งพรหม
สาย ร่วมลงนามใน MOU กับโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชมรม To Be Number 1 ร่วมกัน
บ่ายถึงเย็น นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี