31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าว/กิจกรรม 18 พ.ค. 65 | เข้าชม: 794

วันนี้ (17 พ.ค. 2565) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย จัดการสัมมนาภาคีเครือข่าย และแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ขึ้น รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

เพิ่มเติม : www.ashthailand.or.th/th/news_page.php?id=1555