กิจกรรมการรณรงค์โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่สู่บ้านปลอดบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 19 ม.ค. 65 | เข้าชม: 476

 

กิจกรรมการรณรงค์โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่สู่บ้านปลอดบุหรี่ บูรณาการกับการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา