ในฐานะของคนกรุงเทพฯ และคนไทยคนหนึ่ง ขอชื่นชมน้ำใจบุคลากรทางการแพทย์ชนบท

ข่าว/กิจกรรม 5 ส.ค. 64 | เข้าชม: 590

 

ผมประทับใจ ขอชื่นชม และขอบคุณทีมหมอชนบท บุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ ที่เสียสละ เสี่ยงภัยเข้ามาร่วมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในชุมชนแออัดในพื้นที่ กทม. และช่วยเหลือคนในชุมแออัดในปัญหาที่เขาประสบเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19

ผมเคยดูข่าวการเข้ามาของหนุ่มสาวเหล่านี้ นอกจากจะระดมตรวจเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังช่วยเหลือคนที่ผลการตรวจเป็นบวก จัดหายาที่จำเป็น เรื่องการแยกตัวในบ้าน ในชุมชน การจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วม 40 ทีมรวมจำนวนกว่า 400 คนจากทั่วประเทศ

ผมเห็นด้วยกับคุณหมอชูชัย ศุภวงศ์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท และทีมงานบุคลากรแพทย์ชนบท ที่เคยจัดให้มีการวิ่งรณรงค์จาก 4 ภาคเข้า กทม. ล่ารายชื่อส่งให้แก่ประธานรัฐสภา คุณชวน หลีกภัย เพื่อสร้างกระแสให้ประเทศไทยมีการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ เมื่อ พ.ศ. 2530 ซึ่งการวิ่งรณรงค์ครั้งนั้น ส่งผลกระทบต่องานควบคุมยาสูบของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้

การปฏิบัติการของบุคลากรแพทย์ชนบทครั้งนี้ ไปไกลกว่า ที่รุ่นพี่ทำเมื่อ 30 กว่าปีก่อนมาก ผมเห็นด้วย 100% ปฏิบัติการครั้งนี้ไกลกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลย เพราะครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ต้องสละเวลา เอาสุขภาพและชีวิตเข้าเสี่ยง ไม่ใช่เพียงการวิ่งรณรงค์สร้างกระแสเหมือนเมื่อ 30 กว่าปีก่อน

จิตอาสาของคนหนุ่มสาวบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ รวมทั้งคนที่ไม่ได้มากรุงเทพ แต่ต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เมื่อเพื่อนส่วนหนึ่งต้องร่วมขบวนมาช่วยที่กรุงเทพ เป็นเรื่องที่งดงามยิ่งนัก ในยามที่สังคมมีภัยใหญ่หลวงจากโรคระบาดโควิด-19

 

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการระบาด และจุดที่เปราะบางที่สุด คือชุมชนแออัด ที่เป็นคนยากจน ด้อยการศึกษา หาเช้ากินค่ำ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มากที่สุด มากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ๆ การเข้ามาเสริมช่วยเหลือแก้ปัญหาด้วยการเน้นที่ชุมชนแออัด ตามบทบาทที่หนุ่มสาวเหล่านี้ถนัด จึงเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญ เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด

หวังว่าคนกรุงเทพฯเอง รวมทั้งหน่วยงานของ กทม. จะรับรู้ถึงคุณค่าและความมีจิตสาธารณะของคนหนุ่มสาวจากทั่วประเทศที่มาร่วมปฏิบัติการช่วยกรุงเทพครั้งนี้

ขอให้ถามตัวเองว่า แล้วเราคนกรุงเทพเองจะช่วยอะไรได้บ้างในการแก้ปัญหา/ลดการระบาดของโควิด-19ในกรุงเทพฯ และเราจะหันกลับมาศึกษาและมีวินัยในการปฏิบัติตัวอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันตัวเองและคนในบ้านไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 และป้องกันไม่ให้ตัวเองเอาเชื้อไปแพร่ให้แก่คนอื่นในกรุงเทพได้อย่างไร

เราจะพยายามขวนขวายที่จะไปฉีดวัคซีน ตัวไหนก็ได้ที่เราจะได้รับเร็วที่สุด ได้หรือไม่ เราจะช่วยในเรื่องอื่น ๆ ที่เราจะช่วยได้ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพให้ได้เร็วที่สุดได้อย่างไร เพราะถ้าเราคุมการระบาดที่กรุงเทพไม่ได้ เราก็จะควบคุมการระบาดในประเทศไทยไม่ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับการปฏิบัติการของหนุมสาวเหล่านี้ ทั้ง มูลนิธิแพทย์ชนบท สปสช. กทม. กระทรวงสาธารณสุข ชมรมแพทย์ชนบทและองค์กรอื่น ๆ

ขอชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ชนบท ที่เข้ามาปฏิบัติการช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนแออัด กทม. ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง

ขอให้ทุกคนระวังรักษาตัวเอง

ขอพระคุ้มครองทุกคนจากการติดเชื้อในการทำสิ่งที่ดีงามครั้งนี้

ขอให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำตอบแทนคุณแผ่นดิน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

4 สิงหาคม 2564

 

อ้างอิง : www.facebook.com/100044866014352/posts/372594984246032/