โครงการถนนคนเดินและถนนคนม่วน ปลอดควันบุหรี่ จังหวัดเชียงราย

ข่าว/กิจกรรม 20 ม.ค. 63 | เข้าชม: 1,311

กิจกรรมถนนคนเดินและถนนคนม่วน  ปลอดควันบุหรี่ จังหวัดเชียงราย จัดโดย ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  ณ เวทีกลางถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงราย  และ อาทิตย์ที่ 19 มกราคม   2563 ณ เวทีกลาง ถนนคนม่วน ชุมชนสันโค้งน้อย  จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 15.30 - 19.00 น. 

กิจกรรมภายในงาน "การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา" ของแกนนำเยาวชน โรงเรียน ท.7   การเสวนาการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดถนนคนเดินปลอดควันบุหรี่ และถนนคนม่วนปลอดควันบุหรี่  มีการเสวนา "ประเด็นการขับเคลื่อนสถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่" โดยผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้เกิดงานในครั้งนี้  พร้อมทั้งการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนภายในถนนคนเดินและถนนคนม่วน 

ถนนคนเดินปลอดบุหรี่

 

ถนนคนม่วนปลอดควันบุหรี่