ประกาศ สธ.3 ฉบับ ลงประกาศราชกิจจาแล้ว

ข่าว/กิจกรรม 6 พ.ย. 61 | เข้าชม: 496

ประกาศ สธ.3 ฉบับ ลงประกาศราชกิจจาแล้ว

"สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ - เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่"

คำและข้อความต้องห้ามบนซองบุหรี่