การจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

ข่าว/กิจกรรม 12 ก.ค. 61 | เข้าชม: 452

การจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17  หัวข้อ บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง  ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ   โดยกิจกรรมภายในงาน บูธของ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีนำสื่อไปเผยแพร่ ซึ่งได้รับความสนใจมีกิจกรรมร่วมสนุก อาทิ ตอบคำถาม เต้นบาสโลป  เต้นคอปเวอร์ ร่วมทั้งรำวง พร้อมขอรับสื่อรณรงค์ฯ ติดไม้ติดมือกลับไป