• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
1 มิ.ย. 60 / เปิดดู : 431

โรงเรียนวิจิตราพิทยา
เดินรณรงค์ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของบุหรี่ แจกสติ๊กเกอร์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2560 
ณ เทศบาลและตลาดวารินชำราย จังหวัดอุบลราชธานี

ย้อนกลับ To Top