• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
คลิปแบบไหนโดนใจ Gen Z ใครๆ ก็ like ใครๆ ก็แชร์
2 มี.ค. 60 / เปิดดู : 330

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ Gen Z Academy : Young media producer คลิปแบบไหนโดนใจ Gen Z ใครๆ ก็ like ใครๆ ก็แชร์ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการคิด และผลิตสื่อ Social Media ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีเยาวชนแกนนำเข้าร่วมจำนวน 30 คน จาก 5 วิทยาลัยอาชีวะ 10 โรงเรียนมัธยม และ 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน 

ทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดลำพูน 

ได้รับความร่วมมือและการประสานงานจาก นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ลำพูน ซึ่งผ่านการอบรมผู้นำการควบคุมยาสูบ รุ่นที่ 5 ได้จัดทำโครงการบูรณาการนักเรียนแกนนำในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองและปกป้องเพื่อนเยาวชนในจังหวัด การอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อรณรงค์ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย เพิ่มทักษะการคิด Content ในการผลิตภาพยนตร์ หนังสั้น และรายการทีวี ซึ่งทุกคนจะได้ปฏิบัติจริง ได้ผลงานที่เผยแพร่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายปิยะบุตร เฉลิมวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องใน 2 เรื่อง คือ การช่วยเหลือผู้ติดให้เลิก และการป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเสพติดเพิ่ม เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่มุ่งการตลาดด้วยการออกผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆ เพื่อล่อลูกค้าวัยรุ่นใหมมาทดแทนลูกค้าที่เลิกและเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่เร่งด่วนและสำคัญย่ิง 

 

ได้ผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์มา 5 คลิป 1) เรื่อง ถีบ 2) เรื่อง ดิบ ดิบ 3) เรื่อง เพื่อนกัน 4) เรื่อง Love make people change 5) เรื่อง เลิกได้  เข้าไปชมผลงานทั้งหมดได้ที่ Facebook Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ

เรื่องโดย ชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม Smart online 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

ย้อนกลับ To Top