สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล...แหล่งพักปอด ปลอดบุหรี่

น่าเอาอย่าง 14 พ.ย. 57 | เข้าชม: 2,049

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล...แหล่งพักปอด ปลอดบุหรี่

จากแรงบันดาลใจที่เห็นพิษภัยของการสูบบุหรี่ด้วยตนเอง คุณชลางค์ เสสะเวช  Managing Director ของฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ทำให้ พื้นที่กว่า 300 ไร่ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง

  

คุณชลางค์เล่าว่า  “การสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ  เนื่องจากงานของเราเป็นธุรกิจบริการด้านที่พัก ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง  สถานที่ให้บริการต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย พนักงานที่ให้บริการต้องมีบุคลิกดี แต่งกายสะอาด  ไม่มีกลิ่นปากกลิ่นตัว  ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายปลอดบุหรี่  โดยเริ่มจากในส่วนงานสำนักงาน office ของบริษัทก่อน  แล้วจึงขยายนโยบายห้ามสูบบุหรี่ไปยังสวน และ ห้องพัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในห้องอาหาร ห้องพัก โถงต้อนรับ  ในรถสำหรับรับ-ส่งแขก   บริเวณสระว่ายน้ำ  แต่เนื่องด้วยต้องให้บริการแก่ผู้คนทั่วไป ทางบริษัทจึงกำหนดเขตปลอดบุหรี่ และ เขตที่สามารถสูบบุหรี่ได้ อย่างชัดเจน

 

“จากเดิมทีสวนทวีชลเริ่มจากการทดลองปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวนม  ต่อมาปลูกข้าวปลูกผักซึ่งทุกอย่างปลอดสาร (Organic) เศษอาหารบางส่วนถูกกำจัดโดยธรรมชาติ  แม้แต่หญ้าที่ปลูกเพื่อนำมาเลี้ยงวัวเราก็ปลูกเอง ทำปุ๋ยเผาถ่าน จากทรัพยากรในสวนฯ  เป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนพึ่งตนเองได้ทั้งระบบ  ยกตัวอย่างเช่นใบไม้ กิ่งไม้ต่าง ๆ ใบไม้ที่ร่วงและเราเก็บกวาดนำไปทำปุ๋ย  กิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งถูกนำไปเผาเป็นถ่าน  น้ำที่ได้จากการเผาถ่าน (ส้มควัน) ก็มาใช้ประโยชน์ต่อ  เศษอาหารต่าง ๆ ที่เหลือจากแขกรับประทาน  เราก็นำไปเลี้ยงปลาสวาย หรือทำปุ๋ยหมักอีกด้วย”

เมื่อเริ่มจากสวน ก็คิดถึงที่พักเชิงนิเวศ  ที่ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท มีห้องพักจาก 20 ห้อง เพิ่มเป็น 24 ห้อง แล้วขยายมาเรื่อย ๆ เริ่มมีห้องจัดประชุมสัมมนา  จนขยาย ณ ตอนนี้เต็มที่แล้ว มี 159 ห้องพัก ภายใต้แนวคิด “family resort, family hotel”

“เราพยายามทำให้เป็นสถานที่ของครอบครัว และนักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไปให้ได้เรียนรู้ เรื่องธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ พักผ่อนหย่อนใจในสวนของเรา  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีครอบครัวพากันมาปิกนิก ปั่นจักรยาน ชมสวนปาล์ม สวนไม้ตัดดอก สวนไม้ประจำจังหวัด สวนสมุนไพร ให้อาหารสัตว์นานาชนิด เราอยากให้เด็กเข้ามาเรียนรู้คุณค่าของความเขียวของธรรมชาติ”

   

 

ที่นี่ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล และ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  เรามีผู้ดูแลสวน 54 คน ในส่วนโรงแรมมีพนักงานประมาณ 120 คน ทั้งหมดเหมือนครอบครัว ในทุกเดือนเราจะมีประชุมและจะพยายามสอดแทรกเรื่องบุหรี่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ และที่สำคัญในวันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เราก็จัดกิจกรรมรณรงค์กันทุกปี  “เราติดป้ายขอให้ห้ามสูบบุหรี่ทั่วทั้งบริเวณต่าง ๆ ของเรา  เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่  เราติดเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วน ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องพัก  แม้แต่ในห้องน้ำเราก็ติดอย่างชัดเจนด้วย  อยากฝากว่ายิ่งสถานที่ของเราปลอดบุหรี่คนยิ่งชอบ และขอฝากถึงผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ว่า สำคัญที่สุดคือใจ...ใจต้องมาก่อน เราต้องตั้งใจ...หยุดได้คือหยุด”