คลิป งานวิจัยระบุ บุหรี่ไฟฟ้าเจาะกลุ่มวัยรุ่น

สื่อทีวี / คลิปวิดีโอ 10 ต.ค. 61
รหัส: คลิป งานวิจัยระบุ บุหรี่ไฟฟ้าเจาะกลุ่มวัยรุ่น เข้าสู่การเสพติด จ | เข้าชม: 2,940

คลิป งานวิจัยระบุ บุหรี่ไฟฟ้าเจาะกลุ่มวัยรุ่น เข้าสู่การเสพติด จากนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดามาก

โดย ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

ศูนยวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล