#บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่

คอลัมน์ความคิด 21 ก.พ. 65 | เข้าชม: 748

**งานวิจัยใหม่ยืนยันประสิทธิภาพการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ต่ำกว่าหมากฝรั่งนิโคตินและยาช่วยเลิกบุหรี่**

งานวิจัยใหม่จากสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันว่า “บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา” โดยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ได้ศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพการช่วยเลิกบุหรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 จากข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของชาวอเมริกันที่เก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้น้อยกว่าการใช้หมากฝรั่งนิโคตินหรือยาช่วยเลิกบุหรี่ 7.3% และที่สำคัญกว่า 60% ของคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่กลับมาสูบบุหรี่ใหม่ภายหลัง ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่แย่กว่าผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่ที่องค์การอาหารและยารับรอง เช่น หมากฝรั่งนิโคติน ลูกอม หรือแผ่นแปะนิโคติน

ดร. John P. Pierce ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่ยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ ที่มีคนอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้เป็นผลจากการทดลองแบบมีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เท่านั้น แต่การศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่พบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้จริง ๆ นอกจากนี้ยังพบอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่ในอเมริกาลดลงถึง 25% สวนทางกับปริมาณบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายได้เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นชัดว่า กลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากคือวัยรุ่นที่ไม่ได้ใช้ในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีศึกษาพบว่าวัยรุ่นอายุ 12-24 ปีที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะสูบบุหรี่เป็นประจำในอนาคตเพิ่มถึง 3 เท่า

ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้รัฐบาลไทยยกเลิกการห้ามบุหรี่ไฟฟ้า โดยมักจะอ้างว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า คำกล่าวอ้างเหล่านั้นไม่เป็นความจริง โดยอยากฝากไปถึงรัฐบาลควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกนโยบายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของประเทศไทย ที่สำคัญควรให้ความสำคัญกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชน โดยฟังหลักฐานต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ ที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากธุรกิจบุหรี่

#บุหรี่ไฟฟ้า101 #ThaiTobaccoWatch

E-cigarettes were less effective than gum and other nicotine replacement aids, study says: https://edition.cnn.com/.../e-cigarettes-quit.../index.html

Effectiveness of e-cigarettes as aids for smoking cessation: evidence from the PATH Study cohort, 2017–2019: https://tobaccocontrol.bmj.com/.../tobaccocontrol-2021...