• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560
4 ก.ค. 60 / เปิดดู : 286

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

มีผลบังคับใช้ เอกสารเพิ่มเติม : http://bit.ly/2tu9Dhn

เอกสารดาวน์โหลด
ย้อนกลับ To Top