• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
บ.บุหรี่แพ้คดีซองแบบเรียบอีก
2 ธ.ค. 59 / เปิดดู : 193

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2559  ศาลอุทธรณ์ประเทศอังกฤษ  ได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่กล่าวหาว่า  กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศอังกฤษ  ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยบรรยายคำตัดสินว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า  ไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และได้สัดส่วนกับปัญหาที่ยาสูบก่อให้เกิดขึ้น

 

ซองบุหรี่แบบเรียบเป็นข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ โดยบนซองบุหรี่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีสันโลโก้ และเครื่องหมายการค้า  พิมพ์ได้เฉพาะชื่อยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษรและภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่  โดยเฉพาะต่อเด็ก และเยาวชนซึ่งซองบุหรี่แบบเรียบเป็นบทบัญญัติหนึ่งของกฎหมายเด็กและครอบครัวของอังกฤษ พ.ศ.2547

 ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ที่ออสเตรเลียออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  บริษัทบุหรี่ได้มีการฟ้องศาลรวม 5 คดี  ทั้งในออสเตรเลีย  อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  ศาลประเทศอังกฤษ  ศาลรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส  จากการที่ประเทศเหล่านี้ได้ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ รวมทั้งศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป  เนื่องจากกฎหมายควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรปกำหนดให้สมาชิก 28 ประเทศออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได้  แต่บริษัทบุหรี่แพ้คดีที่ฟ้องร้องให้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็นโมฆะทั้งหมด  และสหประชาชาติได้เร่งรัดให้ประเทศต่าง ๆ ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อลดจำนวนเด็กที่ติดบุหรี่

ทั้งนี้ มาตรา 38 ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ อยู่ในระหว่างการพิจารณาวาระสองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ ได้ให้อำนาจรัฐบาลในการออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได้ในอนาคต  ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้รับการวิ่งเต้นค้านอย่างหนักโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติในขณะนี้

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: น.ส.วัลภา  แก้วศรี  โทร. 0-2278-1828 / 08-6368-9488

ย้อนกลับ To Top