• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ชวนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงเป็นวัณโรค
3 เม.ย. 60 / เปิดดู : 326

ในโอกาสวันวัณโรคของโลก  24  มีนาคม  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่  เพื่อลดโอกาสการเกิดวัณโรค

ทั้งนี้จากรายงานที่พบว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก  โดยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง  ทั้งจำนวนผู้ป่วยวัณโรค  จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เชื้อดื้อยา  และจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน

ขณะที่รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา  ประกาศเมื่อ พ.ศ.2557 ว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงเป็นวัณโรค  ผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่เสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่สูบบุหรี่  และในผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาหายแล้ว การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงที่วัณโรคจะกลับมาเป็นใหม่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม และทำลายเนื้อปอด ทำให้ความสามารถในการทำลายเชื้อโรคของปอดมีประสิทธิภาพลดลง  ประกอบกับภูมิต้านทานของผู้สูบบุหรี่ลดลง  ทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่หายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอด เชื้อวัณโรคเกิดการเจริญเติบโตจนกลายเป็นวัณโรคขึ้นได้  ผู้สูบบุหรี่จึงควรที่จะเลิกสูบ  เพื่อลดโอกาสเป็นวัณโรค  รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคต้องหยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรค ส่วนในผู้สูบบุหรี่ทั่วไป หากมีอาการไอเรื้อรังมากกว่าสองสัปดาห์  น้ำหนักลด มีไอเสมหะเป็นเลือด มีอาการอ่อนเพลียหรือมีไข้ต่ำ ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจให้รู้ว่า ไม่ได้เป็นวัณโรค หรือมะเร็งปอด

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828 

 

ย้อนกลับ To Top